Ažurirane liste sredstava za zaštitu i ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta za organsku proizvodnju

14.06.2021.

Uprava za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je objavila ažurirane liste sredstava za zaštitu i ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta za organsku proizvodnju

Listu sredstava za zaštitu bilja za organsku proizvodnju možete pogledati ovde Lista_sredstava_za_zas_bilja_za_org_proizvodnju_maj 2021

Listu sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača možete pogledati ovde Lista_sredstava_za_ishranu_bilja_i_opl_zemljista_za_org_proizvodnju_maj2021

OCS i ENVISION 2020

26.05.2021.

OCS je jedan od 13 partnera ENVISION 2020 projekta. ENVISION doprinosi postizanju ekoloških ciljeva nudeći alate za kontinuirano, neprekidno praćenje aktivnosti upravljanja poljoprivrednim gazdinstvima u pogledu održivosti. Ovi alati pojačavaju nadzor nad ekološkim i klimatski prihvatljivim poljoprivrednim praksama koje proizilaze iz politike EU osiguravajući da poljoprivredne aktivnosti ozbiljno ne utiču na klimu i prirodu.

Organic Control System je punopravni član EOCC asocijacije

05.01.2021.

2000. godine nekoliko kontrolnih tela i vlasti videlo je potrebu da razgovaraju o implikacijama evropskih organskih propisa na njihove aktivnosti i započeli su neformalne razmene. U 2010. godini osnovali su EOCC kao međunarodnu neprofitnu organizaciju koja sada broji 63 aktivna člana širom sveta. Prema svojim statutima, EOCC teži „povećanju pouzdanosti kontrolnih i sertifikacionih aktivnosti i odluka u vezi sa evropskom organskom poljoprivredom“. EOCC radi na poboljšanju evropskog organskog zakonodavstva. Sa svojom sektorskom ekspertizom, EOCC je prepoznat kao dragocen partner na nivou EU. Mi smo kao I drugi, članovi dve grupe za civilni dijalog generalne direkcije za poljoprivredu i ruralni razvoj i učestvujemo u radnim grupama generalnog direktorata za zdravlje i bezbednost hrane. EOCC je registrovan u evropskom registru transparentnosti pod identifikacionim brojem 755639413555-75.

Link: https://eocc.nu/members/organic-control-system/

Organic Control System je punopravni član IFOAM-a (The International Federation of Organic Agriculture Movements)

05.01.2021.

Međunarodna federacija pokreta organske poljoprivrede (IFOAM – Organics International) je svetska krovna organizacija za pokret organske poljoprivrede, koja predstavlja blizu 800 članica u 117 zemalja. Njihova misija je: "Voditi, ujediniti i pomoći organskom pokretu u njegovoj punoj raznolikosti." a vizija je „svetsko usvajanje ekološkog, socijalnog i ekonomskog zdravog sistema, zasnovanog na principima organske poljoprivrede“. Među svojim širokim spektrom aktivnosti, federacija održava standard organske poljoprivrede kao i usluge organske akreditacije I sertifikacije.

 

Link: https://directory.ifoam.bio/affiliates/2261-organic-control-system

Akreditacija 2020-2024.

24.12.2020.

Zadovoljstvo nam je da vas obavestimo da je Odlukom br. 538/2020 obnovljena akreditacija tela za ocenjivanje usaglašenosti ORGANIC CONTROL SYSTEM DOO SUBOTICA za poslove sertifikacije proizvoda iz Obima akreditacije.

Period važenja akreditacije je: 17.12.2020-16.12.2024.

Sertifikat i obim akreditacije možete naći i na sajtu ATS: http://www.registar.ats.rs/predmet/776/