Kontrola

19.04.2011.

Ako svoj proizvod želite da predstavite kao proizvod organskog porekla, neophodno je da nepristrasna, treća strana izvrši stručnu kontrolu proizvodnje odnosno uzgoja, u ovom slučaju OCS kao “treća” i nepristrasna strana. Jedan od članova tima kontrolora OCS-a proveriće da li su pravila uzgoja, proizvodnje ili sakupljanja šumskog bilja u skladu sa Zakonom i Pravilnicima. Stručna kontrola će biti vršena najmanje jednom godišnje.

U cilju stručne kontrole koriste se sledeće metode:

  • Razgovor sa osobama odgovornim za proizvodnju ili sakupljanje;
  • Pregled polja, prostorija, proizvodne opreme i procesa, skladišnih prostorija, područja sakupljanja šumskog bilja, otkupnih mesta i sl. Za pregled polja pod usevima i područja sakupljanja šumskog bilja biće korišćene i mape;
  • Biće izvršen pregled i način upotrebe đubriva, ispitani način kontrole korova, štetočina i zaraze;
  • Stručna kontrola svih podugovorenih objekata/proizvođača ili zakupljenih parcela;
  • Stručna kontrola knjigovodstva – računa i druge dokumentacije za koju kontrolor proceni da je bitna;
  • Ako kontrolor oceni da je potrebno, biće uzeti i uzorci zemljišta ili proizvoda za detaljnu hemijsku analizu koja će se obaviti u akreditovanoj labratoriji.

Kontrolor sačinjava izveštaj o stručnoj kontroli u pisanom obliku na predviđenom obrascu. Izveštaj mora biti potpisan (overen) od strane predstavnika proizvođača čiji se proizvodi kontrolišu i kontrolora. Informacije se tretiraju kao poverljive.

Svoju odluku o dodeljivanju sertifikata i znaka organskog porekla sertifikator će zasnovati na ovom izveštaju i prilozima koji su sastavni deo izveštaja. Proizvođače je dužan da obavesti OCS o svim promenama koje namerava da učini u procesu proizvodnje, na proizvodu ili u sistemu kvaliteta, a koje mogu da utiču na usaglašenost proizvodnje sa Zakonom i Pravilnicima.