Upotreba sertifikata i kontrolne markice za oznake geografskog porekla

05.02.2013.

Sertifikovani proizvođač stiče pravo da koristi znak OCS-a na svojim sertifikovanim proizvodima i dužan je da svoj proizvod obeleži u skladu sa Zakonom i uputstvom koje dobije od OCS-a.

Sertifikat i znak ili kod sertifikacije dodeljuju se na definisani period (u zavisnosti od vrste proizvodnje i trajanja rešenja ovlašćenog korisnika), a za to vreme sertifikovani proizvođač ih mora koristiti na način kojim neće naneti štetu potrošačima ili OCS-u. Sertifikat se može upotrebljavati ili se na njega može pozivati do isteka perioda važenja sertifikata.

Sertifikat i znak sertifikacije se mogu koristiti u sledeće svrhe:

  • stavljanje na uvid javnosti,
  • informisanje poslovnih partnera,
  • stavljanje znaka na službena dokumenta,

Kontrolna markica

Kontrolnu markicu po zahtevu ovlašćenog korisnika izdaje nadležno ministarstvo (MPSV). Upotreba kontrolne markice i kontrola upotrebe detaljno su opisani u Pravilniku o obliku i sadržini oznake geografskog porekla, kao i o načinu kontrole označavanja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakama geografskog porekla (Sl.glasnik RS, broj 92/12) koji stupa na snagu 01.marta 2013.godine.

U slučaju da se utvrdi nepravilno korišćenje sertifikata i oznaka sertifikacije, kao i kontrolne markice, OCS će pisanim putem opomenuti proizvođača/predstavnika proizvođača i utvrditi rok korekcije a u slučaju neizvršenja doneti odluku o suspenziji ili oduzimanju sertifikata. O nepropisnoj i bespravnoj upotrebi kontrolne markice OCS bez odlaganja u pisanom obliku obaveštava nadležno ministarstvo koje je izdalo kontrolnu markicu.

Proizvođač kome je sertifikat oduzet/suspendovan ima pravo žalbe OCS-u. Po zahtevu, OCS će mu dostaviti obrazac za podnošenje žalbe.

Upotreba sertifikata i oznaka se vrši tokom redovnih, vanrednih i nenajavlajnih kontrola, kao i pregledom na tržištu (npr. u supermarketima).